ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η Σωτηρόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η Σωτηρόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος

Η εταιρία Σωτηρόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ είναι δεσμευμένη για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται μόνο για να επεξεργαστούμε τις παραγγελίες σας και για να σας παρέχουμε ενημερώσεις για καινούρια προϊόντα, προσφορές ή εκδηλώσεις μας.

Σε καμία περίπτωση η εταιρία μας δεν μοιράζετε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ή για διαφορετική πολιτική χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων.

Newsletter

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά email από την εταιρία μας παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μας για την διαγραφή του email σας από τις λίστες αποστολής μας.

Πνευματικά δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Jean Store ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Το SSL είναι ο πλέον αξιόπιστος φορέας για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του internet, παγκοσμίως.
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του διαδικτυακού τόπου διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, καθώς επίσης από τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Πρακτικές της Σωτηρόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ στη Συλλογή & Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την Σωτηρόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ πραγματοποιείται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα 5 & 6 του Κανονισμού 679/2016.

Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων

Με βάση τα άρθρα 12-23 του Κανονισμού 679/2016, τα Υποκείμενα έχουν δικαιώματα για:

 1. Ενημέρωση και πρόσβαση σε δικά τους ΠΔ
 2. Διόρθωση ΠΔ
 3. Διαγραφή ΠΔ
 4. Περιορισμό επεξεργασίας ΠΔ
 5. Φορητότητα ΠΔ
 6. Εναντίωση και αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων

Ασφάλεια Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων & Πληροφοριών

Βασικός σκοπός και αντικείμενο της ασφάλειας πληροφοριών της Σωτηρόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ είναι η προστασία και ασφάλεια πληροφοριών ως προς:

 1. Την ακεραιότητα τους, δηλ. την αποτροπή οποιασδήποτε αλλοίωσης, απώλειας ή καταστροφής τους
 2. Την εχεμύθεια και εμπιστευτικότητας τους, δηλ. την αποτροπή οποιασδήποτε διαρροής σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα
 3. Τη διαθεσιμότητα τους, δηλ. την δυνατότητα χρήσης και πρόσβασης σε αυτές, όποτε απαιτείται, χωρίς εμπόδια

Η Σωτηρόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ στο πλαίσιο ασφάλειας των πληροφοριών και ειδικότερα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Παραβιάσεις Προσωπικών Δεδομένων & Συνεργασία με την Εποπτική Αρχή

H Σωτηρόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ, σε περίπτωση συμβάντος διαρροής Προσωπικών Δεδομένων, προβλέπει την άμεση ενημέρωση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του ιδίου του Υποκειμένου των Δεδομένων (εφόσον είναι εφικτό), σύμφωνα με τον κανονισμό 679/2016.

Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση – Αξιολόγηση & Ανασκόπηση

Η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της Σωτηρόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ σε θέματα προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εντάσσεται στο πλαίσιο εκπαίδευσης & ενημέρωσης του προσωπικού της ως αναπόσπαστο μέρος του.

Η Σωτηρόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ μεριμνά για την αξιολόγηση και ανασκόπηση των επιδόσεων των διαδικασιών, πολιτικών και μέτρων που λαμβάνει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων με σκοπό τη συνεχή βελτίωση στην προστασία και ασφάλεια τους.

Κώδικας Δεοντολογίας

Τη λειτουργία του καταστήματος διέπει η χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

Πολιτική Cookies

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη, όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο (site). Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία για τις σελίδες που επισκέφτηκε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στον ιστότοπο, ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.
Με την αποδοχή των όρων χρήσης του ιστότοπου και την πλοήγηση του σε αυτόν, ο χρήστης συναινεί στη δημιουργία και χρήση τους. Εάν ωστόσο δεν επιθυμεί τη χρήση των cookies μπορεί είτε να τα απενεργοποιήσει, είτε να αποφύγει την πλοήγηση του στον ιστότοπο.
H χρήση των cookies στον ιστότοπο μας, αποσκοπεί στην προσαρμογή του διαφημιστικού και προωθητικού περιεχομένου στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του χρήστη. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση αθροιστικών στατιστικών, οι οποίες επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο, ώστε να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική ταυτότητα του χρήστη από αυτές τις πληροφορίες.
Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, προκειμένου να απορρίψει ορισμένα ή και όλα τα cookies, πέραν των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Οι κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο μας είναι:

 1. Αναγκαία cookies. Είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου και επιτρέπουν στο χρήστη να περιηγηθεί και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του αποτελεσματικά. Τα εν λόγω cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του χρήστη.
 2. Cookies Προτιμήσεων. Επιτρέπουν στον Ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη, όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, προκειμένου να παρέχει προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες, τις οποίες συλλέγουν τα εν λόγω cookies είναι ανώνυμες και δεν παρακολουθούν την περιήγησή σε άλλους ιστότοπους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως η προβολή βίντεο ή η χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 3. Cookies Στατιστικών. Συλλέγουν πληροφορίες ως προς τον τρόπο, με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από αυτές. Αυτού του είδους τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων του ιστότοπου.
 4. Cookies προωθητικού χαρακτήρα. Χρησιμοποιούνται για την προώθηση εμπορικού περιεχομένου, το οποίο ταιριάζει στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντά του χρήστη. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή την καταγραφή της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μια σημαντική λειτουργία τους είναι ότι μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί, ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά, προκειμένου να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες, οι οποίοι σας προώθησαν σε εμάς.
 5. Third Party cookies. Τοποθετούνται από συνεργάτες στους οποίους διαφημιζόμαστε, για λογαριασμό μας. Με αυτά τα cookies συλλέγονται δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεων και την αλληλεπίδραση με τον ιστότοπο μας. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από τους συνεργάτες μας, προκειμένου να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μας.

Εναπόκειται αποκλειστικά και μόνο στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλέσετε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

Έχετε τα δικαιώματα:

 1. Πρόσβασης στα δεδομένα σας.
 2. Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας.
 3. Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
 4. Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
 5. Άρσης  της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας. 

Όλα τα παραπάνω δικαιώματά σας, καθώς επίσης και το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, έχετε τη δυνατότητα να τα ασκήσετε ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@inspiti.grή να αποστείλετε ταχυδρομικά το αίτημά σας στην διεύθυνση της Εταιρείας.

Δικαιώματα Καταναλωτή

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης εντός του διαστήματος των 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος/προϊόντων.

Επιπρόσθετα κι εξίσου σημαντικά, ο καταναλωτής διαθέτει το δικαίωμα να ζητήσει την αναιτιολόγητη επιστροφή των χρημάτων του, χωρίς αυτή να υπόκειται σε περιορισμούς και να εκτελείται υπό προϋποθέσεις.

Κάθε αλλαγή θα πρέπει να συνοδεύεται με την απόδειξη και το προϊόν θα πρέπει να είναι στην ίδια κατάσταση που το παραλάβατε.

Δικαίωμα αντικατάστασης

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον αυτό που του παραδόθηκε ήταν ελαττωματικό ή δεν αντιστοιχεί με το προϊόν που παρήγγειλε.

Σε περίπτωση παραλαβής ελαττωματικού προϊόντος ή προϊόντος άλλου από αυτό που παρήγγειλε πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με την εταιρία και να αποσταλεί την ημέρα της παραλαβής του στην εταιρία, ώστε να ακολουθήσει η αντικατάσταση.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα προϊόντα να βρίσκονται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, και ο καταναλωτής να διαθέτει το τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής πώλησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται από το κέντρο διανομής μας στη Λιβαδειά. Οι τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν τον επίσημο Ελληνικό ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας).

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 • Δωρεάν έξοδα αποστολής για παραγγελίες αξίας 70€ και άνω.
 • Έξοδα αποστολής 2€ ανά παραγγελία για παραγγελίες αξίας κάτω των 70€.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 • Οι παραγγελίες εντός Αττικής, Θεσσαλονίκης και σε μεγάλα αστικά κέντρα παραδίδονται σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες.
 • Οι παραγγελίες στην υπόλοιπη Ελλάδα παραδίδονται σε 2 έως 6 εργάσιμες ημέρες.

Το jeanstore.gr δεν είναι υπεύθυνο για καθυστερήσεις σε αποστολές που προκλήθηκαν από καιρικές συνθήκες ή οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις πέραν του ελέγχου του.
Όταν η παραγγελία σας αποσταλεί, λαμβάνετε ένα e-mail, με τον αριθμό φορτωτικής και ένα σύνδεσμο για την παρακολούθηση της κατάστασης της αποστολής σας στο site της ACS.
Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στην αποδοχή και τη διαθεσιμότητα του προϊόντος. Τα αντικείμενα στο καλάθι αγορών σας δεν είναι δεσμευμένα και μπορούν να αγοραστούν από άλλους πελάτες εάν δεν έχετε ολοκληρώσει την παραγγελία σας. Επίσης υπάρχει το ενδεχόμενο, ο τελικός έλεγχος ποιότητας πριν την αποστολή μιας παραγγελίας να μας αποτρέψει από την αποστολή ενός προϊόντος που δεν πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας μας. Σε αυτήν την περίπτωση ο πελάτης ενημερώνεται άμεσα και η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί.
Το jeanstore.gr προσφέρει προς πώληση προϊόντα που βρίσκονται σε απόθεμα και είναι άμεσα διαθέσιμα για αποστολή. Στην περίπτωση που κάποιο προϊόν αναμένεται σύντομα από τους προμηθευτές μας, εμφανίζεται η ένδειξη “ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ” κάτω από το είδος. Στην περίπτωση αυτή, έχετε τη δυνατότητα να προαγοράσετε το προϊόν επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ώστε να λάβετε το προϊόν κατά προτεραιότητα, από τη στιγμή που θα παραληφθεί από τον προμηθευτή μας. Τα δικαιώματα σας σε προαγορές είναι ίδια όπως για οποιαδήποτε άλλη αγορά από το jeanstore.gr. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, προϊόντα που βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση μπορεί να εξαντληθούν και πάλι έως ότου λάβετε το email μας.

Πολιτική αντιμετώπισης παραπόνων και υποχρεώσεις προμηθευτή για ελαττώματα και έλλειψη προϊόντων

Εάν ένα προϊόν που έχετε παραγγείλει δεν υπάρχει, τότε η εταιρία μας και η υπεύθυνη του καταστήματος θα κάνουν ότι μπορούν προκειμένου να βρουν και να σας στείλουν όλα τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει. Ορισμένες φορές όμως κάποιοι κωδικοί έχουν εξαντληθεί και δεν έχουν προλάβει να ενημερωθούν οι αποθήκες. Εάν το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο θα επικοινωνήσει μαζί σας η υπεύθυνη του καταστήματος για να σας ενημερώσει και να σας δώσει εναλλακτικές προτάσεις.

ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Σε περίπτωση που με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του jeanstore.gr αποστάλθηκαν προϊόντα ελαττωματικής ποιότητα ή από λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, με κακή συσκευασία τότε το jeanstore.gr αναλαμβάνει την ευθύνη της αντικατάστασης, το κόστος της επιστροφής καθώς και τα έξοδα επαναποστολής. Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό θα πρέπει να μας αποστείλετε email info@jeanstore.gr με φωτογραφίες του προϊόντος προκειμένου να ελεγχθεί από το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας. Εάν μας αποστείλετε το προϊόν χωρίς να τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν εσάς και επιπλέον η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της άρνησης της παραλαβής του.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Η πληρωμή της παραγγελίας γίνεται από τον πελάτη προς τον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών (ACS Courier) κατά την παράδοση, είτε με μετρητά, είτε με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.
Για αγορές άνω των 70€ δεν υπάρχει επιπλέον κόστος για πληρωμή με αντικαταβολή. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, το κόστος για πληρωμή με αντικαταβολή διαμορφώνεται στα 2€.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ / ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ

Ο τρόπος πληρωμής με πιστωτική/χρεωστική κάρτα είναι διαθέσιμος για αγορές από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Οι συναλλαγές σας θα πραγματοποιηθούν μέσω της Τράπεζας ATTICA BANK. Επιβεβαιώνουμε ότι η εταιρία Σωτηρόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ δεν διαθέτει καμία πληροφορία σχετικά με την πιστωτική σας κάρτα.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Στην περίπτωση που σας εξυπηρετεί η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, η συναλλαγή θα πρέπει να γίνει εντός 2 εργάσιμων ημερών από την καταχώρηση της παραγγελίας και για να προχωρήσει η ολοκλήρωση της θα χρειαστούν τα εξής βήματα:

iv. Κατά τη διαδικασία της κατάθεσης στην αιτιολογία συμπληρώνετε τον αριθμό παραγγελίας σας.
v. Επικοινωνείτε με το κατάστημα στο 2261023065 ή μέσω email info@jeanstore.gr για να μας γνωστοποιήσετε πιο άμεσα τα στοιχεία της κατάθεση σας καθώς και τον τραπεζικό οργανισμό στον οποίο έγινε η κατάθεση. Τυχόν τραπεζικά έξοδα καλύπτονται από τον πελάτη.
vi. Επίσης, σημειώστε ότι η παραγγελία σας θα διεκπεραιωθεί μόλις επιβεβαιωθεί η πληρωμή σας. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως 2 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με τη διαδικασία της τράπεζας.

Διαθέσιμοι τραπεζικοί λογαριασμοί

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 398/440627-35
IBAN : GR1301103980000039844062735
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

EUROBANK : 0026.0119.94.0200158345
IBAN: GR12 0260 1190 0009 4020 0158 345
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ATTICA BANK : 85187511
IBAN: GR9801608690000000085187511
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ BANK: 5152102907194
IBAN: GR0201721520005152102907194
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

*Το ποσό που εισπράττεται στον λογαριασμό του jeanstore.gr θα πρέπει να αντιστοιχεί στο ακριβές αντίτιμο της παραγγελίας σας όπως αυτό θα έχει εμφανιστεί κατά την ολοκλήρωση της.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε κάποια αλλαγή, παρακαλούμε να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:
Κάντε την επιστροφή σας εντός 14 ημερών από την ημέρα που παραλάβατε την παραγγελία σας. Για την πραγματοποίηση της επιστροφής θα χρειαστεί το προϊόν να είναι στην αρχική του κατάσταση με τις ειδικές σημάνσεις (καρτελάκια), την απόδειξη της παραγγελίας και το ειδικό έντυπο επιστροφής.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ:

 1. Να πραγματοποιήσετε αλλαγή με ίδιο ή άλλο προϊόν στο κατάστημα μας.
  Κάντε την αλλαγή σας στο κατάστημα μας SOTIROPOULOS JEANS STORE , το οποίο εδρεύει στην οδό Σπυρίδωνος 20 στη Λιβαδειά, έχοντας μαζί σας το προϊόν και την απόδειξη αγοράς.
 2. Να πραγματοποιήσετε αλλαγή με ίδιο ή άλλο προϊόν μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
  Επιστρέψτε το προϊόν πολύ καλά συσκευασμένο προς αποφυγή φθοράς κατά την μεταφορά του, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία της ACS Courier. Η χρέωση για εσάς είναι δωρεάν στην πρώτη αλλαγή. Το δέμα σας μέσα θα πρέπει να περιέχει α. το προϊόν το οποίο επιστρέφετε β. το ειδικό έντυπο επιστροφής που υπήρχε στο αρχικό πακέτο που λάβατε, συμπληρωμένο με τις απαιτούμενες πληροφορίες γ. την απόδειξη σας
  Για την δέσμευση/κράτηση του προϊόντος με το οποίο επιθυμείτε την αλλαγή θα σας συνιστούσαμε να μας στείλετε mail στο info@jeanstore.g με το προϊόν/ντα που θέλετε και τα νούμερα τους. Εναλλακτικά μπορείτε να καλέσετε στο 2261023065.
  Στην περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη μεταφορική της επιλογής σας, θα επιβαρυνθείτε εξ ‘ολοκλήρου το κόστος των μεταφορικών το οποίο και θα καταβάλετε στην μεταφορική εταιρεία που θα επιλέξετε την στιγμή της αποστολής του δέματος.
  Μόλις λάβουμε και αποδεχθούμε την επιστροφής σας, θα λάβετε ένα email για την επιβεβαίωση της αλλαγής σας, του πιστωτικού υπολοίπου ή της επιστροφής χρημάτων.

Επιστροφή Χρημάτων: Οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται εντός 14 εργάσιμων ημερών από την στιγμή που τα επιστρεφόμενα είδη παραληφθούν και ελεγχθούν. Οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται μόνο στην αρχική πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για να πληρωθεί η παραγγελία. Ο χρόνος επεξεργασίας ποικίλει ανάλογα την τράπεζα και το είδος της πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων τα έξοδα αποστολής για να μας στείλετε το δέμα είναι δικά σας.
Για την διαδικασία επιστροφής χρημάτων, σημειώνετε πάνω στο έντυπο αλλαγών ότι επιθυμείτε να γίνει επιστροφή χρημάτων σε μια από τις συνεργαζόμενες τράπεζες (Attica Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς) και μας αναγράφετε τη τράπεζα, το όνομα δικαιούχου και τον αριθμό λογαριασμού (IBAN) στον οποίο θέλετε να γίνει η κατάθεση. Η επιστροφή του ποσού γίνεται μέσα στις επόμενες 14 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του επιστρεφόμενου προϊόντος. Σε περίπτωση κατάθεσης σε διαφορετική τράπεζα, το έμβασμα το επιβαρύνεται ο Δικαιούχος (Πελάτης) και όχι ο Καταθέτης.
Σε κάθε περίπτωση οφείλετε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας στο 22610 23065, προκειμένου να μας ενημερώσετε για τον τρόπο που θέλετε να σας εξυπηρετήσουμε
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή φθορές των προϊόντων μετά τη χρήση τους και δεν υποχρεούται να αντικαταστήσει τα προϊόντα αυτά.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΩΡΩΝ

Αν έχετε λάβει ένα δώρο από το jeanstore.gr και επιθυμείτε να το επιστρέψετε, απλά ακολουθήστε τις οδηγίες της Κάρτας Αλλαγής που περιλαμβάνεται στο δώρο σας. Σημειώστε πως τα δώρα μπορούν να ανταλλάσσονται μόνο με είδη ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Παροχή πιστωτικού υπολοίπου και επιστροφές χρημάτων δεν ισχύουν.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – SOTIROPOULOS JEANS STORE
Έδρα: Σπυρίδωνος 20, Λιβαδειά -Βοιωτίας
Τ.Κ.: 32131
Τηλέφωνο: 2261023065
ΔΟΥ: Λιβαδειάς
ΑΦΜ: 999471732
Αριθμός ΓΕΜΗ: 13658617000
e-mail: info@jeanstore.gr

CLOSE

Brand

Εύρος τιμής

X
Add to cart